Anahtar Teslim Dekorasyon


Maltepe Mahallesi
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Eski Çırpıcı Yolu Sokak
Merter Meridyen İş Merkezi
Kat:2 No:229
Zeytinburnu/İstanbul Tel: +90 (212) 655 86 53Tel: +90 (212) 481 21 48 info@fulltadilat.com

Yağış Suyunun Uzaklaştırılma Şekline Göre Çatıların Sınıflandırılması

dekorasyonda aydinlatmanin onemi
Şubat 25, 2017

Yağış Suyunun Uzaklaştırılma Şekline Göre Çatıların Sınıflandırılması

Çatılar, üzerine gelen yağış sularını uzaklaştırma yöntemine göre ikiye ayrılırlar. Bunlar; dışa akışlı çatılar ile içe akışlı çatılar 'dır.

1- Dışa akışlı Çatılar

Bu tür çatılarda yağış suları çatının şekli nedeniyle çatının dışına doğru aktığından, bu çatılara dışa akışlı çatılar denir. Dışa Akışlı Çatılarda yağmurun yağması ile oluşan sular, çatının şekli sebebiyle çatının dış kısmana doğru akış gösterdiğinden bu çatılara dış akışlı çatılar ismi verilir.

2- İçe Akışlı Çatılar

Bu tür çatılarda yağış suları çatının yüzeylerinin konumu nedeniyle çatının dışına değil, çatının içine akacağından, bu tür çatılara içe akışlı çatı denir. İçe Akışlı Çatılarda yağmurun yağması ile oluşan sular, çatının şekli sebebiyle çatının iç kısmına doğru akış gösterdiğinden bu çatılara içe akışlı çatılar denir.

Eğime Göre Çatıların Sınıflandırılması

Çatılar, eğimlerine göre üç sınıfa ayrılırlar. Bunlar, az eğimli çatılar, çok eğimli çatılar ve değişken eğimli çatılar 'dır.

1- Az Eğimli Çatılar

Eğimleri %0 'dan %25 'e kadar olan çatılar bu sınıfa girerler. Eğimi %0 -1,5 arasında bulunan çatılar sızdırmaz esaslı çatılar olarak adlandırılır. Eğimi %1,5-15 arasında bulunan çatılar, sızdırmaz esaslı çatıların alt gurubunu, eğimi %15-25 arasında olanlar da üst grubu oluştururlar.

2- Çok Eğimli Çatılar

Bu sınıfa giren çatıların eğimleri %25 ve daha büyük değerler alır. Bu tür çatıların örtü malzemeleri de yine kaplama esaslı çatılar olarak adlandırılır. Sızdırmaz esaslı çatılarda kullanılan örtü malzemeleri hiçbir noktasında suyun alt tarafa mutlak olarak geçemeyeceği şekilde mambran su yalıtım malzemesinden yapılırlar. Bu eğim sınırından daha fazla olan çatılar (%1,5-15) yine sızdırmaz esaslı malzemeden oluşturulmakla birlikte, teras çatılar gibi doğrudan doğruya üzerinde yürünebilme amacıyla yapılmazlar. Eğimleri %15-25 arasında olan çatılar, bir kaplama malzemesiyle kaplanır ve bu grup en yüksek eğim değeri, çok eğimli çatıların başlangıç eğim değerini oluşturur. Çok eğimli çatılar %25 ve daha büyük eğimlerdeki çatıları kapsar. Kaplama esaslı çatılarda çatı örtü malzemelerinin ebatları, çatının eğimi azaldıkça büyümek durumundadır; eğim arttıkça kaplama (örtü) malzemesi evatları küçülebilir. Çatı türünün seçiminde üst sistem verisi olarak imar yönetmelikleri önemli rol oynar.

3- Değişken Eğimli Çatılar

Bu tür çatılarda eğim değişkendir. Kubbe, tonoz ve kabuk gibi yüzeylerin eğimleri 0-90 derece arasında değişebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba girerler.

Kullanım Şekline Göre Çatıların Sınıflandırılması

Çatılar, kullanım şekline göre ikiye ayrılabilirler: Bunlar; üzerinde gezilebilen çatılar ya da gezilmeye elverişli olan çatılar ile üzerinde gezilemeyen çatılar ya da gezilmeye elverişli olmayan çatılar 'dır.

1- Üzerinde Gezilen Ya Da Gezilmeye Elverişli Olan Çatılar

Bu çatılarda çatı üzeri teras, bahçe, açık ya da kapalı otopark olarak kullanılmak üzere tasarlanır. Bir çatının üzerinde gezilebilmesi, o çatının üzerinin kullanılabilmesinin yanı sıra, çatı yüzeyinin hareketli ve darbesel yüklere karşı korunması gerekliliğini de doğurur.

2- Üzerinde Gezilemeyen Ya Da Gezilmeye Elverişli Olmayan Çatılar

Bu çatılar, düz ya ya eğimli olabilecekleri gibi, yalnızca bakım ve onarım amacı ile üzerinde gezilebilir. Nitekim, %33 eğimli ve kiremit örtülü bir çatı, gerek eğimi gerekse örtü malzemesinin kırılma olasılığı nedeniyle, yalnızca bakım ve onarım amacıyla üzerinde gezilebilir. Üzerinde gezilemeyen çatıların daha çok ısı, su ve nem gibi atmosferik etmenlere karşı korunmaları gerekir. Bir çatının üzerinde gezilememesi, üzerinin herhangi bir amaçla kullanılmadığını gösterse de, güneş kolektörleri, anten ve benzeri araçların çatı üzerine yerleştirilmesi de bir anlamda çatı üzerinin farklı bir kullanılma şeklidir.